UITRUBRIEKEN
Voorpagina
Dagtips
Uit eten
Theaters
Evenementen
Wandelen
Museum & Galerie
Vakanties
Fietsvakantie
Festivals
Educatief
Dierentuinen
Concerten
Campings
Attractieparken
LINKS
 
Stedelijk Museum Kampen presenteert Het Rijks aan de IJssel
Een van de schilderijen van de tentoonstelling Het Rijks aan de IJssel.
Een van de schilderijen van de tentoonstelling Het Rijks aan de IJssel.


Het Stedelijk Museum Kampen organiseert van 10 juni tot en met 8 oktober een expositie met louter en alleen maritieme werken uit het Rijksmuseum Amsterdam. Aanleiding voor deze bijzondere expositie zijn de Internationale Hanzedagen, die deze zomer in Kampen plaatsvinden. Met het thema 'Kampen verbindt' wordt er tijdens deze dagen gekeken naar het rijke maritieme verleden van de stad. Kampen was tenslotte eens een belangrijke haven- en handelsstad.

Dit veranderde toen, door ontwikkelingen zoals verbeterde navigatie en grotere schepen, de handelsmogelijkheden zich verplaatsten van Europese kust- en zeevaart naar de Atlantische vaart en daarmee van oost- naar west Nederland. Waar de bloeiperiode van Kampen afnam, groeide deze in de rest van het land. Met schilderijen, prenten en scheepsmodellen geeft deze tentoonstelling een kijkje in twee perioden die, naast de Hanzetijd, een grote stempel hebben gedrukt op de maritieme geschiedenis van Nederland: de Gouden Eeuw en de 19e eeuw.
VRIEND EN VIJAND
De 19e eeuwse werken van onder andere Hendrik Willem Mesdag en Petrus Johannes Schotel tonen aan dat de zee een vriend en vijand van alle tijden is. De werken uit de Gouden Eeuw gaan nog een stap verder en nemen je als kijker mee naar taferelen en gebeurtenissen die enerzijds laten zien wat een indrukwekkende zeevarende natie de Zeven Provinciën waren. Anderzijds tonen de werken juist de bijdrage van die maritieme macht aan de Gouden Eeuw.

Neem als voorbeeld het schilderij 'De Amsterdamse viermaster 'De Hollandse Tuyn' e.a. schepen na terugkeer uit Brazilië onder bevel van Paulus van Caerden', tussen 1605 en 1640 geschilderd door Hendrik Cornelis Vroom. Van Caerden was er niet in geslaagd een handelspost in Brazilië te vestigen, maar keerde wel met suiker, goud en zilver beladen schepen terug.
WALVISVANGST IN DE POOLZEE
Of het schilderij Walvisvangst in de Poolzee, uit de tweede helft van de 17e eeuw, gemaakt door Abraham Storck. Hollandse schepen trotseren het poolijs, terwijl de bemanningen de strijd aangaan met walvissen, ijsberen en extreme koude.

Van kalme zeeën tot harde zeegevechten, van rijk gedecoreerde schepen tot woeste zeeën en van zeemeeuw tot ijsbeer. Wat deden deze Nederlandse zeevaarders en wat maakten zij mee? Van 10 juni tot en met 8 oktober 2017 komen in Kampen de oogstrelende werken van het Rijksmuseum allemaal tot leven.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur
Adres: Oudestraat 133, 8261 CK Kampen.

Meer informatie op www.stedelijkmuseum.nl   Museum & Galerie