UITRUBRIEKEN
Voorpagina
Dagtips
Uit eten
Theaters
Evenementen
Wandelen
Uit-winkelen
Museum & Galerie
Vakanties
Festivals
Educatief
Dierentuinen
Concerten
Campings
Beurzen
Attractieparken
LINKS
CONTACT
DISCLAIMER
Nieuwe expositie over de Afsluitdijk in het Zuiderzeemuseum

In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is een expositie te zien over de Afsluitdijk. De expositie, getiteld 'Een dijk voor het leven', bevindt zich in een pand aan de gracht in het buitenmuseum. Het is gericht op de geschiedenis én de plannen voor de toekomst voor de dijk.

De tentoonstelling is een vervolg op Nederland in 7 overstromingen, die van 2013 tot en met 2015 te bezoeken was in het binnenmuseum. Deze tentoonstelling verbeeldde de watersnoodramp in 1916, de directe aanleiding voor de aanleg van de Afsluitdijk.
BRUG NAAR DE TOEKOMST
De nu geopende expositie vormt de brug naar de toekomst, met de Afsluitdijk opnieuw als toonbeeld van de Nederlandse waterbouw.

De rijke visgronden van de Zuiderzee vormden een belangrijke bron van inkomsten voor de regio. Maar stormvloeden en overstromingen bepaalden evenzeer het leven in dit gebied. Zware stormen zoals de Allerheiligenvloed (1675), de stormvloed (1825) en de watersnood (1916) telden vele slachtoffers en richtten grote schade aan. Plannen om de Zuiderzee definitief te temmen, kwamen in de tweede helft van de negentiende eeuw in een stroomversnelling. In 1918 tekende koningin Wilhelmina uiteindelijk de wet die de aanleg van een definitieve waterkering mogelijk maakte. Sinds zijn oplevering spreekt de ruim 30 kilometer lange Afsluitdijk tot de verbeelding. Maar de stijgende zeespiegel en ingrijpende weersveranderingen vragen van dijkbeheerder Rijkswaterstaat opnieuw innovatieve oplossingen gericht op de toekomst.
VERSTERKEN
De Afsluitdijk is een toonbeeld van de Nederlandse waterbouw. Rijkswaterstaat gaat de Afsluitdijk de komende jaren versterken. Dat is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Ook worden grote pompen ingebouwd bij Den Oever, om meer en onder alle omstandigheden water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden.

  Museum & Galerie